PREKĖS GRĄŽINIMAS, GARANTIJA

          1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui raštu per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
          1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pasikeitimai, būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pasikeitimais).
          1.2. Pardavėjui gavus raštišką pranešimą apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama pardavėjo sąskaita per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.
          1.3. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 15 dienų nuo raštiško pranešimo apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties gavimo grąžinama prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.
          1.4. Pirkėjas negali pasinaudoti 1 punkte nustatyta teise atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, jei sutartis sudaryta dėl laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo, prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą ir yra akivaizdžiai jam pritaikytos arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui negali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
          1.5. Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei  pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo bei pardavimo sutarties atsisakymo formą (formą galite rasti čia);
          1.6. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
          2. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas privalo kreiptis į UAB „RERIJA“ telefonu 8 630 06 366.

     3. Pardavėjo teikiama įsigytų prekių kokybės garantija nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Į kitus Jūsų klausimus mes mielai atsakysime el. paštu eparduotuve@zukleinternete.lt